top of page
Zoeken
  • doktercgoemaere

Vaccinatienieuws

Goed nieuws! De vaccinatiegraad voor Covid in onze praktijk bedraagt meer dan 90%! Dit is een percentage dat mij bijzonder blij maakt, ik hoop dan ook dat snel de groep vaccintwijfelaars in Brussel zullen verminderen en we samen kunnen gaan naar een veilige omgeving waar we opnieuw naar hartenlust kunnen deelnemen aan evenementen.


Binnenkort komt de vaccinatie tegen de griep alweer op gang. De volgende risicogroepen laten zich best vaccineren en voor hen is dit vaccin ook (gedeeltelijk) terugbetaald:

· 65-plussers, en met de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar;

· vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;

· chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;

· mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling

· al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;

· iedereen die in de gezondheidssector werkt;

· iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.


Je kan nu al je voorschrift vragen bij mij en het vaccin gaan halen of bestellen bij je apotheker, om je vaccin daarna in de koelkast te bewaren. Het beste moment om je griepvaccin te laten toedienen is tussen midden oktober en midden december. Ik ga een zaterdag extra consultaties inlassen om deze vaccins toe te dienen. Op zaterdag 20 november kan je dus een speciale afspraak vastleggen bij mij om je te laten vaccineren tegen de griep, met het vaccin dat je zelf al bent gaan halen in de apotheek. Deze afspraak kan je online maken, vergeet niet om ‘vaccin’ aan te klikken ipv ‘normale consultatie’.
Het is een goed moment om ook eens na te kijken of je in orde bent met je andere vaccinaties:

-tetanusvaccin (met ook kinkhoest en difterie) moet om de 10 jaar herhaald worden

-pneumococcenvaccin voor patiënten met een immuniteitsziekte, hartaandoeningen, longaandoeningen of rokers, leveraandoeningen of alcoholmisbruik, nieraandoeningen, neurologische of neuromusculaire aandoeningen met verslikrisico, diabetes. Ook gezonde personen boven de 65 jaar kunnen baat hebben met dit vaccin.


Op deze dag kan ik ook andere vaccinaties toedienen. Als je een voorschrift nodig hebt, vraag het gerust op consultatie of via mail: doktercgoemaere@gmail.com.


23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vanaf 2 oktober tem 3 november is dr. Lize Vaes afwezig vanwege ouderschapsverlof. U kan een afspraak maken bij haar collega's, dr Dries Vergauwen, dr Tine Dusauchoit (vervanger dr. Charlotte Goemaere

bottom of page