top of page
Zoeken
  • doktercgoemaere

Nu ook psychologe Véronique Huget in ons team!WIE BEN IK

Hallo! Mijn naam is Véronique Huget en ik stel me graag even voor. Ik ben breed geschoold als klinisch psycholoog en wat betreft praktijkervaring ben ik gespecialiseerd in forensische psychologie. Ik hou van de stad Brussel, dus ik geniet ervan om in deze mooie stad een warme werkplek te hebben. Mijn passie is mensen helpen hun pad te bewandelen op een moment dat ze vastlopen in het leven. Ik werk voornamelijk systeemtherapeutisch, wat wil zeggen dat ik naast jou als individu ook aandacht zal hebben voor het systeem en de context waartoe je behoort (gezin van herkomst, partners, kinderen, sociaal systeem, …).


Ik geloof sterk dat we als mensen deel uitmaken van een geheel en dat het helpend en verhelderend kan zijn om onderliggende dynamieken en patronen in beeld te brengen. Er is dus ook steeds de mogelijkheid om personen uit jouw omgeving te betrekken bij de therapie. Het therapeutisch kader waar ik bij voorkeur mee werk is EFT, wat staat voor Emotionally-Focused-Therapy. Deze therapievorm focust op de emoties die ten grondslag liggen aan ons gedrag.


Daarnaast heb ik door verschillende opleidingen en als vrijwilliger bij STERKkamp ook ervaring opgedaan binnen de cognitieve gedragstherapie, waarbij we problemen gedragsmatig aanpakken. Dit houdt in dat we het gedrag analyseren door middel van oefeningen om er samen meer zicht op te krijgen.


Ik neem graag de tijd voor een uitgebreide kennismaking met jou/jullie zodat er ruimte ontstaat voor jouw/jullie verhaal en beleving. Ik heb een warme, authentieke en rustige therapiestijl. Naast de gesprekstherapie is er in het proces ook ruimte voor creatieve therapievormen (zoals metaforen, tekenen, schilderen,...). We bespreken samen of mijn aanbod aansluit bij jouw/jullie hulpvraag, zoniet zal ik samen met jou/jullie zoeken naar een doorverwijzing. Zowel kinderen, jongvolwassenen en volwassenen kunnen bij mij terecht, maar ik heb een voorkeur om te werken met het gezin, de context of de partner. Ik werk uitsluitend therapeutisch en bied dus geen diagnostiek. [VH1]


THEMA’S


· Persoonlijke problematieken: angsten, trauma, gevoel van falen, moeilijke ervaringen verwerken, sterker in je schoenen staan, depressie, piekeren, rouw, pijnproblematieken, problemen rond seksualiteit, …

· Relatieproblematieken: vastlopen in dynamieken, relatiebreuken, conflicten, bindingsangst, problemen rond seksualiteit, …

· Gezinsproblematieken: vastlopen als gezin, samen moeilijke ervaringen verwerken, trauma in het gezin, opvoedingsproblemen, …

· Geweldsdynamieken: partnergeweld, intrafamiliaal geweld, agressie, …


AFSPRAAK MAKEN


· Voor een afspraak kan je mailen naar veronique.huget@groepspraktijkdebeurs.be.

· Na het ontvangen van je mail bel ik je op voor een telefonische screening om af te toetsen of je hulpvraag past bij wat ik kan bieden en kunnen we een vrijblijvend intakegesprek inplannen. Je kan binnen de week een telefoontje verwachten.

  • Kijk ook na of je aanspraak maakt op terugbetaling door jouw mutualiteit. Druk een terugbetalingsformulier af en breng dit mee naar de eerste afspraak met mij.

Mijn consultaties vinden steeds op vrijdagen plaats en ik geef uitsluitend therapie in het Nederlands en het Engels.

TARIEVEN

· Intake gesprek (individueel of met partner of gezin: 80 minuten) = 90 EUR

· Individuele consultatie (50 minuten) = 60 EUR

· Consultatie met partner of gezin (50 minuten) = 70 EUR

· Consultatie met partner of gezin (80 minuten) = 90 EUR


Let op: Minder dan 48u op voorhand afbellen = de sessie betalen.

De meeste mutualiteiten betalen een deel van de consultaties terug.


RELEVANTE ERVARING


· Oktober 2018 – heden: CGG De Pont Mechelen (Forensisch Team)

Ik ben momenteel tewerkgesteld in het CGG als forensisch psycholoog in het forensisch team. Mijn takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit het geven van therapie aan daders van intrafamiliaal geweld, agressie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik begeleid ook koppels die vastzitten in een geweldsdynamiek. Alle soorten geweld worden hierbij in acht genomen (verbaal, fysiek, materieel).


· September 2019 – januari 2020: CGG De Pont Mechelen (PANGG 0-18: Mobiel Care Team)

Ik heb ervaring opgedaan als psycholoog in het mobiel care team (MCT). Het MCT biedt langer durende en aanklampende zorg op maat aan kinderen/jongeren en hun context met een complexe problematiek. Samen met het kind en de betrokken context proberen we vastgelopen ontwikkelingstrajecten weer in beweging te trekken.


· Zomer 2016 - zomer 2019 : STERKkamp

Ik werkte enkele jaren als vrijwilliger binnen de werking van STERKkamp. Hier stonden gedragscognitieve therapiesessies en animatie geven aan kinderen die wat sterker in hun schoenen willen leren staan centraal. Ik heb hierbij ook op eveneens op organisatieniveau bijgedragen zodat de organisatie zich verder kon ontwikkelen.


· Zomer 2018: U.P.C Sint-Kamillus afdeling FRB/FRC

Ik deed een studentenjob als patiëntenbegeleidster in het psychiatrisch centrum van Sint-Kamillus te Bierbeek op residentiële afdeling voor langdurig geïnterneerden.


· 2017-2018: Universitair Forensisch Centrum Antwerpen in het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Ik doorliep mijn masterstage gedurende 8 maanden in het Universitair Forensisch Centrum te Antwerpen. De focus lag hier op het geven van gedragstherapie, diagnostisch werk en wetenschappelijk onderzoek met als doelgroep daders van seksueel misbruik en personen seksueel afwijkend gedrag.


· Augustus 2017: Gastzusters Ziekenhuizen - Sint-Augustinus, Sint-Vincentius, Sint-Jozef

Ik doorliep een observatiestage bij verschillende diensten, namelijk oncopsychologie, kinderpsychologie, pijnpsychologie en neuropsychologie.


RELEVANTE DIPLOMA’S/BIJSCHOLINGEN

· 2019 – heden: KULeuven Context

Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (in opleiding)


· Zomer 2021: EFT Belgium

Supervisie en masterclasses rond EFT (emotionally- focused therapy)

· Zomer 2019: ACT Academie

6-daagse basisopleiding ACT (acceptance- and commitment therapy)


· 2016 - 2018: Vrije Universiteit Brussel

Master in de psychologie (klinische psychologie profiel biologische psychologie) met grote onderscheiding


· 2013 - 2016: Katholieke Universiteit Leuven + Universität Wien (Oostenrijk)

Bachelor in de psychologie (klinische gezondheidspsychologie optie volwassenen) met Erasmus uitwisseling naar Wenen tijdens het 3de bachelor-jaar

CRISIS:

· Indien u zich in een crisissituatie bevindt, neem dan contact op met uw huisarts of meld u aan op de spoeddienst van het ziekenhuis in uw buurt.

· Tele-onthaal biedt 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 een luisterend oor (tel. 106) en chatgesprekken aan.

· Op de website van de zelfmoordlijn (https://www.zelfmoord1813.be/) kunt u onmiddellijk terecht voor een gesprek (tel. 1813), een chatgesprek (18u30-22u) of zelfhulp.


LIDMAATSCHAPPEN:

· Erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 942121717)

· Visumnummer 286707121 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

24/01 Denkdag / Jour de réflection / Thinking day

NL Op woensdag 24/01 zitten de artsen en verpleegkundige samen om de samenwerking vlotter te doen verlopen. Die voormiddag zullen er geen consultaties zijn, en geen telefoons worden beantwoord. In de

Comments


bottom of page