top of page

Dr. Dries Vergauwen

Huisarts

April 2022 - Fotograaf Birgit Sterckx-5501.jpg

Visie

Gezien mijn brede interesse in de mens en het belang van het patiëntencontact is huisarts altijd een logische keuze geweest. Voor mij is de patiënt en zijn mogelijkheid tot participatie in de maatschappij essentieel. In het ziektetraject krijgen voeding en beweging een centrale rol naast de klassieke geneeskunde. Psychologisch welzijn is voor mij even belangrijk als lichamelijke klachten.
In mijn vrije tijd kook ik graag, ben ik bezig met muziek en kan je me joggend vinden in het Laarbeekbos


Studies

2011-2022: Geneeskunde met specialisatie huisartsgeneeskunde - Universiteit Leuven

2020-2021: Spirometrie - Universiteit Leuven

2018-2019: Elektrocardiografie - Universiteit Leuven

2016-2017: Sexuality in perspective - Universiteit Leuven
Werkplaatsen en Stages

2019-2020: HAIO (Huisarts in opleiding) Medisina Schaarbeek

2020-2021: HAIO Geriatrie Paul Brien - CHU Brugmann Schaarbeek

2021-2022: HAIO Vogelenzang Anderlecht


Taalervaring

Nederlands: moedertaal

Engels en Frans: professioneel werkniveau

Spaans: basisniveau

bottom of page